Radovi đaka Privremene više škole za umjetnost i umjetni obrt

Pojedini učenički radovi, nastali u sklopu nastave predmeta Anatomija i proporcija tijela, izlagani su redovito i na školskim izložbama koje su se tradicionalno, već od osnutka škole, održavale na kraju svake školske godine. O tome svjedoče i napisi u tisku: Pohvaliti treba i (u toj dvorani izložene) anatomske crtarije čovječjega tijela. Kolika savjesnost u učenju anatomije, bez koje se zaista ne da ni zamisliti umjetnika! (a.ć., Izložba učeničkih radova na umjetničkoj školi u Zagrebu, Srbobran, 6.(19.) jula 1909., str. 3) Zbog svojih dimenzija i činjenice da je potpisan, može se pretpostaviti da je upravo anatomski crtež Ivana Benkovića (1886.-1918.), studenta prve generacije, bio odabran kao jedan od izloženih radova na završnoj izložbi.

Bela Csikos Sesia s đacima, ARLIKUM HAZU, Ostavština Bogumila Cara (1916.)

Ivan Benković: Skice iz anatomije, olovka i kreda na papiru, sign. d.d. Ibenković, Zbirka Grozić

Ivan Benković: Lubanja i glava u profilu, kreda i ugljen na papiru, nedatirano, Zbirka Grozić

U slikarskim ostavštinama hrvatskih umjetnika često se mogu naći studentski radovi, skice i studije tijela, većinom izostavljeni iz monografskih obrada njihovih opusa kao manje reprezentativan materijal. Međutim, njihova se prava vrijednost prepoznaje u kontekstu povijesnih pregleda akademske nastave, u kojem predstavljaju dragocjene dokumente usvojenog znanja. U ostavštini slikara Jerka Fabkovića (1901.-1974.), iz Arhiva za likovne umjetnosti, nalazi se crtaći blok manjih dimenzija s anatomskim crtežima izrađenim vjerojatno prilikom pohađanja nastave Anatomije.

   

Jerko Fabković: Crtaća bilježnica, tuš u boji na papiru, ARLIKUM HAZU, Ostavština Jerka Fabkovića (1922./23.)