O autorima

Rudolf Valdec (8.III.1872. – 1.II.1929.)

Rudolf Valdec - foto-portret, I. Szüts, Zagreb, 1904., ARLIKUM HAZU, Ostavština dr. Antonije i Antuna Bauera

Rudolf Valdec školovao se u Beču na Kunstgewerbeschule, a zatim na Akademiji likovnih umjetnosti u Münchenu od 1893. gdje pohađa kiparstvo u klasi Syriusa Eberlea. Godine 1906. ženi se sestrom Bele Csikosa Sesije, Helenom, koja je i sama bila kiparica. Dana 26. listopada 1907. imenovan je privremenim pomoćnim učiteljem u Obrtnoj školi te je u školskoj godini 1907./8. podučavao modelovanje u III. i IV. razredu za stolare. U drugom polugodištu, paralelno počinje predavati i na novoosnovanoj Privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt, nakon čega je od 31. kolovoza 1908. službeno određeno da predaje samo na toj školi. Po dolasku na Privremenu višu školu, Valdec od Bele Csikosa preuzima predmet Anatomija i proporcija tijela na slikarskom i kiparskom odjelu, a od Roberta Frangeša Mihanovića predmete Ornamentalno i dekorativno modeliranje na kiparskom odjelu. Radio je kao profesor na Akademiji sve do smrti 1929. godine.

 

Bela Csikos Sesia (27.I.1864. – 11.II.1931.)

Bela Csikos Sesia pri radu u atelijeru, Fototeka ARLIKUM

Bela Csikos Sesia pohađao je od 1887. Akademie für Bildenden Künste u Beču, na kojoj je na početnim godinama studija, uz crtanje antičkih odljeva, važan segment slikarske obuke na drugoj godini bio i predmet Anatomija. Bečka Akademija bila je među rijetkima koja je imala posebnu salu sa stolom za sekcije, koja zbog smještaja u podrumu i manjka svjetla nije bila dugo u funkciji, no ostala je sačuvana, gotovo nepromijenjena sve do danas. U vrijeme Csikosevog školavanja na bečkoj Akademiji anatomiju je predavao Anton von Frisch (profesor od 1874. do 1906.). Csikos Sesia sa slikarem Menci Cl. Crnčićem osniva u Zagrebu 1903. godine slikarski tečaj, koji dogradnjom atelijera 1907. prerasta u jedan od dijelova Privemene više škole za umjetnost i umjetni obrt, na kojoj Csikos postaje prvi profesor anatomije.

Bela Csikos Sesia: Anatomska studija mišića, akvarel/papir, 1888., GMK-4488, GMK-4489, Gradski muzej Križevci

Anatomska sala bečke Akademije likovnih umjetnosti