Nastava anatomije danas

Predmeti Anatomija i Akt ostali su konstanta u programima rada Akademije sve do danas. Unatoč promjenama u radu i novim odsjecima, Akademija i danas traži od svojih polaznika da se na 1. i 2. godini temeljito savlada umijeće crtanja akta i dobro prouči anatomija čovjeka. Jedina razlika u načinu izvođenja predmeta je u korištenju nastavnih pomagala: u prvim godinama djelovanja Akademije crtalo se i slikalo po sadrenim odljevima dijelova tijela malog formata, kopijama antičkih skulptura te kopijama starih slikara, dok se danas crta i slika isključivo po živom modelu. Profesori i studenti Akademije i dalje se služe velikim brojem anatomskih atlasa čovječjeg i životinjskog tijela, koje je Akademijina knjižnica nabavila već po osnutku ustanove. Kao obavezan dio programa predmeta Anatomija uveden je i posjet Zavodu za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Plastičnu anatomiju za slikare, kipare i grafičare danas predaje vanjska suradnica dr.sc. Vlasta Klarić (nositelj kolegija je sadašnji dekan ALU, Tomislav Buntak, (izv.prof.art.), a Plastičnu anatomiju za Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina i Odsjek za animaciju i nove medije predaje red.prof.art. Darko Bakliža.

Izv.prof.art. Tomislav Buntak, dekan Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu - O nastavi anatomije na ALU, Zagreb, siječanj 2021.

Red.prof.art. Darko Bakliža - Anatomija i akt na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu

Više o nastavi plastične anatomije na ALU može se pogledati u dokumentarnom filmu autora Roberta Knjaza Noćni kolegij ALU.

   

    

Vježbe iz kolegija Plastična anatomija, 1. godina preddiplomskog studija, Slikarstvo, Kiparstvo i Grafika - Mia Markušić (1., 2. i 7.), Karlo Fintić (3. i 5.), Nika Vrbica (6.), ak. god. 2019./20., Arhiv ALU, Fototeka

15. noć muzeja na ALU 2020. - Vježba iz predmeta Kreativne derivacije, izv.prof.art. Danko Friščić, Arhiv ALU, Fototeka

15. noć muzeja na ALU 2020. - Omer Mujadžić: Leđa-Dorsum, Anatomija noge, Arhiv ALU, Fototeka

 

Radovi studenata ALU na temu ljudskog tijela

Ana-Maria Maravić, diplomski studij, Kiparstvo, Arhiv ALU, Fototeka

Hrvoje Glavan, diplomski studij, Kiparstvo, Arhiv ALU, Fototeka

Matej Vuković, diplomski studij, Kiparstvo, Arhiv ALU, Fototeka

Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina, preddiplomski studij - 1. god., Arhiv ALU, Fototeka

Grafički odsjek, preddiplomski studij - 1. god., Arhiv ALU, Fototeka

Grafički odsjek,diplomski studij, Arhiv ALU, Fototeka

 

Akt na travi - Vježbe iz Akta i anatomije u dvorištu Akademije, travanj 2016., snimio: stručni suradnik Ivan Kovačević, Arhiv ALU, Fototeka

 

Više o radovima studenata svih odsjeka ALU, klasama, atelijerima i prostorima u kojima se odvija nastava može se pogledati u filmu Završna izložba studenata i proslava Dana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, akademska godina 2018./19.