Nastanak i razrada udžbenika 1908. -1914.

Prije no što su Valdec i Csikos pripremili i predložili rukopis Odjelu za bogoštovlje i nastavu 1914. godine, obojica su za vlastite potrebe, a potom i za potrebe svojih đaka razvijali teorijske skripte i priručnike za nastavu predmeta Anatomija i proporcija tijela. U ostavštini kipara Valdeca u Arhivu za likovne umjetnosti sačuvan je datirani rukopis naslovljen Plastična anatomija od 17. ožujka 1908., osobni priručnik za nastavu anatomije sastavljen odmah po dolasku na Višu školu. Već u tom rukopisnom priručniku začetak je ideje udžbenika koji bi poslužio u nastavne svrhe. Jednako tako, u ostavštini Bele Csikosa, koja se dijelom čuva u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, a dijelom u Gradskom muzeju Križevci, sačuvani su i njegovi rukom pisani  dijelovi anatomskog priručnika, uz nekoliko mapa s anatomskim crtežima.

 

Rukopisni priručnik Rudolfa Valdeca i popis polaznika nastave Anatomije na Višoj školi za umjetnost i obrt, šk.god. 1909/10, 1908., ARLIKUM HAZU, Ostavština Rudolfa Valdeca

Atlas Bele Csikosa Sesie, nedatirano, Gradski muzej Križevci, GMK-8704

Kako bi svojim učenicima olakšali pohađanje i praćenje nastave anatomije, Valdec i Ciskos zajedničkim su snagama sastavili i tiskali 1909. godine priručnik anatomske terminologije:  Anatomiju predaje prof. Valdec, koji je zajedno sa prof. Čikošem sastavio za svoje đake doličnu zbirku anatomske terminologije - u čemu smo mi do sada gotovo siromasi. (a.ć., Izložba učeničkih radova na umjetničkoj školi u Zagrebu, Srbobran, 6.(19.) jula 1909., str. 3)

 

Naslovnica tiskanog priručnika Plastička anatomija, Zagreb, Hrvatski štamparski zavod d.d., 1909., ARLIKUM HAZU, Ostavština Rudolfa Valdeca

Tiskani priručnik Plastička anatomija, Zagreb, Hrvatski štamparski zavod d.d., 1909., ARLIKUM HAZU, Ostavština Rudolfa Valdeca - str.1.

Već tijekom 1912., kako saznajemo iz tiska, Valdec i Csikos pripremaju djelo Plastička anatomija. Tom je prigodom najavljeno da će ga Kraljevska zemaljska vlada objaviti te da će biti prevedeno na strane jezike. (Renin.,»Rudolf Valdec«, u: Narodne novine, 28. rujna 1912., str. 1-2., str. 2).  Nakon Valdecovog povratka iz Sjedinjenih Američkih Država, Učiteljski zbor Više škole odobrava prijedlog udžbenika i 5. veljače 1914. prosljeđuje ga na mišljenje Odjelu za bogoštovlje i nastavu. Iz popratnog dopisa vidljivo je da se radi o djelomično dovršenom rukopisu, predloženom samo kao nacrt za orijentaciju, kojeg bi zbog kompleksnosti projekta autori dovršili tek po pozitivnom odgovoru Odjela. Predlagači upozoravaju na nedostatak sličnog udžbenika, koji bi bio nužan kako za umjetničke tako i za obrtničke struke, što bi obuhvatilo i širu regiju Dalmacije i Bosne i Hercegovine. Predložen je i detaljni troškovnik tiskanja i opreme knjige, u nakladi od 1000 komada s 33 ilustrirane table. Prijedlog je u ožujku 1914. odbijen: Podneseni rukopis anatomskog atlasa vraća se ravnateljstvu uz obavijest da Kr. zem.vlada, odio za Bogoštovlje i nastavu nije mogla  uvažiti prijedlog da rečeni atlas izda u svojoj nakladi (8. ožujka 1914.).

   

Prijedlog ravnateljstva Privremene više škole za umjetnost i umjetni obrt Zemaljskoj Vladi za izdavanje Anatomskog atlasa, 1914., Arhiv ALU, Opći spisi

Početak I. svjetskog rata sigurno je pridonio odbijenici vlade, te se nakon njegovog završetka ponovno aktualizira pitanje objavljivanja udžbenika. Tadašnji ravnatelj Akademije, prof. Branko Šenoa, na sjednici Učiteljskog zbora, održanoj 3. studenog 1919., poziva autore da svoj prijedlog obnove jer je ovakova knjiga od velike važnosti za školu i jer ovakova knjiga u našem jeziku još izdana nije. Pretpostavka da su autori prihvatili Šenoin poticaj i nastavili razradu svog udžbenika utemeljena je na kasnije datiranim rukopisnim dodacima u samom atlasu, sa zadnje zabilježenim datumom od studenog 1928. U nastavku rada konzultirali su dr Draga Perovića (1888.-1968.), utemeljitelja Anatomskog zavoda Medicinskog fakulteta te predstojnika kirurškog odjela Bolnice sestara milosrdnica kirurga Miroslava Čačkovića (1865. -1930.), čija su imena zabilježena na marginama.

Odgovor Zemaljske vlade Privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt, 8.3.1914., Arhiv ALU, Opći spisi