Literatura i izvori

KNJIGE I MONOGRAFIJE
Adamec, Ana. Rudolf Valdec. Samobor: A. G. Matoš, 2001.
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, monografija, Zagreb : Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 2002.
Babić, Ljubo. Umjetnost kod Hrvata. Zagreb : Naklada A. Velzek, 1943.
Crtež u znanosti, zbornik radova. M. Lapaine (ur.), Zagreb : Geodetski fakultet, 1998.
Gjurić, Milenko. Slobodno crtanje čovječjeg tijela. Zagreb : Knjižara A. Ćelap, 1931.
Eco, Umberto. Povijest ljepote. Zagreb : HENA COM, 2004.
Izvješće Kr. zem. obrtne i s njom spojene građevno-stručne škole i Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu koncem školske godine 1899-1900., Zagreb : Tisak Kralj. zemaljske tiskare, 1900.
Petherbridge, Deanna; Jordanova Ludmilla. The Quick and the Dead - Artists and Anatomy. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1997.
Rismondo, Vladimir. Bakliža, Od akta do akta, Zagreb : ArTresor naklada, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 2019.
Spomenica Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu prigodom 50.-godišnjice njenog osnutka (1907-8.-1957-8.). Zagreb : Akademija likovnih umjetnosti i Izdavački Zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1958.
Tkalčić Koščević, Antonija. Sjećanja na prve generacije Umjetničke akademije u Zagrebu. Zagreb: Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, 2007.
Zlamalik, Vinko. Bela Čikoš Sesija - začetnik simbolizma u Hrvatskoj. Zagreb: JAZU, DPUH, 1984.

ANATOMSKI ATLASI (SA POPISA LITERATURE R. VALDECA I B. CSIKOSA SESIJE)
Brünner, Carl. Anatomie für Künstler. München, 1914.
Duval, Mathias. Grundriss der Anatomie für Künstler. Stuttgart, 1908.
Froriep, August. Anatomie für Künstler : Kurzgefasste anatomie, mechanik und proportionslehre des menschlichen körpers. Leipzig, 1880.
Langer, Carl. Anatomie der äusseren Formen des menschlichen Körpers. Beč, 1884.
Mašek, Dragutin. Mala anatomija i fizijologija. Zagreb : Sokolski savez, 1909.
Richer, Paul. Anatomie für Künstler / Anatomie artistique. Pariz, 1890.
Roth, Christoph. Plastisch-Anatomischer Atlas Zum Studium Des Modells Und Der Antike. Stuttgart, 1870.
Schwartz, Ante. Opisna anatomija ili razudbarstvo čovječjega tijela. Zagreb : Dionička tiskara, 1873.

NOVINE I ČASOPISI
a. ć. "Izložba učeničkih radova na umjetničkoj školi u Zagrebu", u: Srbobran, br. 6., 19.7.1909., 3.
Adamović, D. "Koja je ličnost ili umetničko delo na Vas presudno uticalo i zašto? ", u:  Nin, 24.11.1957.
Arčanin Špehar, Maja. "Medicina u crtežu : Zbirka Zarnik – crteži histoloških preparata", u: Crtež u znanosti, zbornik radova, (ur.) M. Lapaine, Zagreb : Geodetski fakultet, 1998., 53-63.
Arčanin Špehar, Maja. "Medicina u crtežu : 90 godina crteža u nastavi i znanosti", u: List Medicinskog fakulteta, br. 1-2, 2007., 58-63.
"Iz umjetničke škole", u: lustrovani list, br.32, 8.8.1914. 755-756.
Jušić, Božidar. "Vizualni znanstveni modeli između znanosti i umjetnosti", u: Crtež u znanosti, zbornik radova, (ur.) M. Lapaine, Zagreb : Geodetski fakultet, 1998., 25-41.
Krmpotić-Nemanić, Jelena. "Medicina i umjetnost", u: Crtež u znanosti, zbornik radova, (ur.) M. Lapaine, Geodetski fakultet, Zagreb, 1998., 51-53.
Loechel, William E. "The History of Medical Illustration", u: Bulletin of the Medical Library Association, vol. 48, br.2, 1960, 168-171.
Krmpotić-Nemanić, Jelena. "Crtež u anatomiji", u: Crtež u znanosti, zbornik radova, (ur.) M. Lapaine, Geodetski fakultet, Zagreb, 1998., 63-67.
Merenik, Lidija. "Zagrebačko desetljeće Ivana Tabakovića", u: Peristil, vol. 52, br. 1, 2009., 165-180.
Munk, Zdenka. "Kako uče naši budući likovni umjetnici : Metode rada Babić-Hegedušić, u: Novosti, br. 32, Zagreb, 1958.
Peklić, Ivan. "Franjo Marković: Sveučilište kao duhovna lađa naroda", u: Filozofska istraživanja, vol. 33, br. 3, 2013., 493-508.
Petanjek, Zdravko; Bičanić, Ivana. "Memorijalom Perović-Krmpotić obilježeno 100 godina od prvog predavanja na Medicinskom fakultetu ", u: List Medicinskog fakulteta, br. 1, 2018., 29-31.
Posavac, Zlatko. "Hrvatska estetika u doba Moderne", u: Dani Hvarskoga kazališta, vol. 7, br. 1, 1980., 65-94.
Posavac, Zlatko. "Ususret estetičkom psihologizmu Moderne", u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, vol. 15., br. 1-2 (29-30), 1989., 7-44.
Quien, Enes. "Pedagoški rad kipara Rudolfa Valdeca", u: Post scriptum, br. 4-5, novembar, 2015., 17-20.
Renin. "Rudolf Valdec", u: Narodne novine, 28.9.1912., 1-2.
Tsafrir, Jenni; Ohry, Avi. "Medical illustration: from caves to cyberspace", u: Health Information & Libraries Journal, vol. 18, br. 2, 2001., 99-109.

IZVORI
Arhiv Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (ARHIV ALU):
Fond Opći spisi
Fond Personalna dokumentacija
Fond Sjednice vijeća
Fond Donacije
Fototeka
Fundus umjetnina i zbirka studentskih radova

Arhiv za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (ARLIKUM HAZU):
Fototeka
Zbirka ostavština (Rudolf Valdec; Bogumil i Dora Car; Jerko Fabković, dr. Antonija i Antun Bauer)

Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:
Zbirka hrvatskog kiparstva od XIX. do XXI. stoljeća
Zbirka kopija fresaka od XI. do XVI. stoljeća
Zbirka medalja i plaketa

Gradski muzej Križevci:
Likovna zbirka
Kulturno - povijesna zbirka

Hrvatski školski muzej

Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:
Arhiv Zbirke Csikos

Zbirka Grozić