Ilustracije Plastičke anatomije

Predočavanje prirodnih zakonitosti i međusobne uzročnosti mijena i promjena dijelova tijela prepušteno je crtežu, čija je kvaliteta preduvjet njihovog jasnog i zornog posredovanja. Od crteža se traži preciznost, ali i ljepota, što se može uočiti na brojnim primjerima iz Plastičkog atlasa.

U svođenju općeg dojma o ilustracijama može se zaključiti kako one variraju u tehnikama, tipu i kvaliteti. Koncipirane tako da prate poglavlja, umetane su zasebno ili su inkorporirane u sam tekst. Razlikuju se i njihove podloge, pa je tako dio kopiranih ilustracija rađen na pausu, dok su druge crtane ili precrtavane na papiru. Najveći broj ilustracija izveden je u tušu, ali se koristi i olovka, kopirna olovka, te olovka u boji. Prema tipu, crteži se mogu podijeliti na jednostavne linijske, kojima su uglavnom predočene antropometrijske varijacije prikaza čovjeka, sjenčani, koji dočaravaju dojam prostornosti i međusobnih odnosa dijelova tijela, te kolorirani, kojim se diferenciraju mišići ili tetive od koštanog dijela pojedinog segmenta tijela. Kako je riječ o radnoj verziji budućeg udžbenika, nailazimo i na brojne radne shematske skice, koje bi u gotovoj knjizi sigurno bile temeljito razrađene i izvedene. Kvalitativna neujednačenost proizlazi iz činjenice da su neke crteže izrađivali studenti za vježbu, precrtavanjem iz postojećih anatomskih atlasa, što je kao metoda učenja anatomije, navedeno u samom uvodnom tekstu. Ukupno je 105 ilustracija, od kojih je 31 u boji. Jedan dio ilustracija inkorporiran je uz sam tekst (52), dok drugi dio čine 53 ilustrirane table. Neke su ilustracije potpisane inicijalima VK, NP, te VR (Rudolf Valdec?).

Primjer linijskog crteža - kosti noge, tuš na pausu, sign. l.d.k. NP, Plastička anatomija - Osteologija (str. 30)

Primjer crteža sjenčanjem - mišićje ruke, tuš na pausu, sign. d.d.k. VR, Plastička anatomija - Miologija (str. 52)

Primjer koloriranog crteža - mišići stopala, tuš na pausu, Plastička anatomija - Miologija (str. 77)