Anatomija i proporcija tijela na Privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt

Đaci Privremene više škole za umjetnost i umjetni obrt s nastavnim pomagalima za Anatomiju, školska godina 1909/.10. Stoje: Marija Cividini, Dora Car, Branimir Domac, Napoleon (model), Oto Antonini; sjede: Stjepan Kaiser, Dragutin Šegina, Nikola Bešević, Paula Feichter. ARLIKUM HAZU, Ostavština Dore Car

Današnja Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu utemeljena je 1907. godine kao Privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt. Profesori Akademije su oduvijek brinuli da njihovi učenici budu dobro obučeni u svladavanju plastične anatomije ljudskog i životinjskog tijela, predmeta koji je bio jednako važan kao i Crtanje akta. Od nastanka europskih umjetničkih akademija mladi slikari i kipari vježbali su crtanje ljudskog tijela prema odljevima antičkih i renesansnih skulptura. U tu svrhu Privremena viša škola posjedovala je Zbirku sadrenih odljevaka, dijelom lijevanih i u Ljevaonici umjetnina, osnovanoj pri školi 1908., za koju je bio zadužen prof. Robert Frangeš-Mihanović. Jednako je za predmet anatomije bila važna i Anatomska zbirka, koju je vodio prof. Bela Csikos Sesia. Pojedini dijelovi odljeva iz antičke zbirke još se mogu vidjeti po hodnicima ustanove.

Zapisnik prve izvanredne sjednice Učiteljskog zbora Privremene više škole za umjetnost i umjetni obrt, 15. siječnja 1908., Arhiv ALU, Fond Zapisnici sjednica Vijeća

Od samog osnutka škole dio nastavnog programa, uz glavne predmete Crtanje i Slikanje te Modeliranje za kipare, bio je i predmet Anatomija i proporcija tijela, predviđen za prvu godinu školovanja. Prvi predavač predmeta Anatomija i proporcija tijela bio je Bela Csikos Sesia, a već od drugog polugodišta školske godine 1907./.8. Rudolf Valdec, koji vodi nastavu Anatomije do svoje smrti 1929. godine. Iz spisa pohranjenog u Arhivu ALU saznajemo da je već na izvanrednoj sjednici Učiteljskog zbora u siječnju 1908. bila predložena nabava knjiga i potrebnih učila, među kojima i anatomskih sadrenih modela od tvrtke Schroll. Bela Csikos tako traži nabavu nekoliko sadrenih modela ruku i nogu, uha, oka, usta i nosa u prekonaravnoj veličini. Za Anatomsku zbirku s vremenom je za školu nabavljen i kostur. Kao dio nastavnih pomagala koristile su se i anatomske zidne table, kolorirane litografije vidljive na fotografiji atelijera kipara Rudolfa Valdeca.

Atelier Rudolfa Valdeca na Umjetničkoj akademiji, u prvom planu Alegorija Trgovine za zgradu Jugoslavenske banke u Zagrebu (danas Croatia osiguranje, Trg bana Jelačića/Praška ulica), na zidovima ateliera anatomski crteži, ARLIKUM HAZU, Ostavština Valdec

Medjutim zadjimo u sam jedan razred. To je velika soba a jednom stijenom samih prozora, na sredini stoji obično podij sa čovjekom, koga će učenici slikati, dok se unaokol porazmjeste djaci sa stalcima i rad počima. Netko radi ugljenom, netko uljenom bojom, netko opet perom ili olovkom. Profesor dolazi dnevno jednom ili dva puta, ispravlja, pouči, opomene, dok su inače djaci većim dijelom u školi bez nadzora učitelja. (...) Danju se u umjetničkoj školi slika obično model, ili što drugo po naravi, dok su na večer opredijeljena dva sata za crtanje akta, to jest nagog čovječjeg tijela. Tu se crta model po jedan ili dva sata, a često pravi model više položaja u satu, pače u minuti, a djaci moraju kretnje, koje su im ostale u pameti, naizust položiti na papir. (Iz umjetničke škole, Ilustrovani list 32, 8.8.1914. str. 755-756)

Praktični dio nastave Anatomije sastojao se u prvom, analitičkom dijelu od sljedećih zadataka: crtanje pojedinih dijelova za anatomski atlas po uzorcima i gledanje anatomskih preparata i živoga akta. U drugom, sintetičkom dijelu slijedilo je crtanje mišićja u pojedinom djelovanju kao uzročnici kretnja tijela - vanjskim varijacijama, izražajem akta, physiognomijom akta (iz Plastičke anatomije).

Kako piše Matko Peić u spomenici povodom 100-e obljetnice osnutka Akademije (…) Slikari te prve godine, dakle kad je škola netom osnovana, imaju jutrom od osam do dvanaest risanje ili slikanje po naravi kod profesora Čikoša i Crnčića. Od dva do pet sati poslijepodne odvija se nastava anatomije (…).

Uz ljudsku anatomiju umjetnici su morali savladati i anatomiju životinja, pa je stoga taj predmet uveden u satnicu Akademije od 1913. godine. Da bi se što realnije polaznike podučilo anatomiji i crtanju životinja, pozvan je ravnatelj Zemaljske potkivačke škole Eugen Podaubsky kao predavač predmeta Anatomija životinja, s naglaskom na anatomiji konja. Ostali predavači ovog predmeta kroz povijest bili su prof. Oton Iveković, vanjski suradnik dr. Milan Bevandić, prof. Vanja Radauš, prof. Vladimir Filakovac, prof. Ferdinand Kulmer te vanjski suradnici Nikola Vaško i Aleksandar Forenbacher.